В момента гишето не работи.

Моля,заповядайте на другото гише или изчакайте да бъдете повикани.